Модул 10 – Уеб редактиране

Този модул представя най-важните понятия и умения, свързани с разбиране на ключовите понятия при уеб публикуване, както и създаване, качване и поддържане на статичен уебсайт.

Изисквания към изпитвания:

  • Разбиране на ключови уеб понятия и термини
  • Знание за основните принципи на HTML (HyperText Markup Language) и употреба на основните HTML маркиращи тагове (tags) за работа по изгледа на една уеб страница
  • Употреба на приложение за уеб авторство (web authoring) за създаване на дизайн и формат на уеб страници, форматиране на текст и работа с хипервръзки (hyperlinks) и таблици
  • Познаване и употреба на основните уеб формати за изображения и създаване на електронна форма в уеб страница
  • Разбиране и употреба на CSS (Cascading Style Sheets)
  • Подготовка на уеб страници за публикуване на уеб сървър