Модул 9 – Редактиране на изображения

Този модул представя най-важните понятия и умения, свързани с работа с дигитални изображения. Той дава и съществена информация при използване на приложения за редактиране на изображения, повишаване качеството на изображенията, прилагане на ефекти и подготовка за печат и публикуване.

Изисквания към изпитвания:

  • Познаване на основните похвати при използване на дигитални изображения и разбиране на опциите на графичните формати и понятия, свързани с цвят.
  • Отваряне на съществуващи изображения, съхраняване на изображения в различни формати и задаавне на различниопции на изображенията
  • Използване на вградени опции като показване на ленти с инструменти и палитри за повишаване на продуктивността
  • Улавяне и съхраняване на изображения, използване на различни инструменти за селектиране, както и обработване на изображения
  • Създаване и използване на слоеве, работа с текст, използване на ефекти и филтри, използване на инструменти за чертане и рисуване
  • Подготвяне на изображения за печат и издаване