Модул 8 – Планиране на проекти

Този модул представя най-важните понятия и умения, свързани с употребата на софтуер за управление на проекти, за подготовка, планиране и наблюдение на проекти, в това число планиране и управление на време, разходи, задачи и ресурси.

Изисквания към изпитвания:

  • Разбиране на ключови понятия, свързани с управление на проекти
  • Употреба на приложения за управление на проекти за създаване на нов проект и поддръжка на съществуващ
  • Създаване и планиране на задачи, добавяне на ограничения и крайни срокове на проекта
  • Определяне на разходи и създаване и определяне на ресурси към задачи
  • Преглед на критичния път, наблюдаване на прогрес и пренасрочване на работа
  • Подготовка за печат, включително диаграми и отчети