Модул 7 – Онлайн Сътрудничество

Този модул представя най-важните понятия и умения, свързани с употребата на инструменти за онлайн сътрудничество като: съхранение на данни, приложения за продуктивност, календари, социални медии, уеб събития, учебна среда и мобилни технологии.

Изисквания към изпитвания:

  • Разбиране на ключови понятия, свързани с онлайн сътрудничество и „изчисления в облак“ (cloud computing)
  • Настройване и подготовка на профили за онлайн сътрудничество
  • Онлайн съхранение на данни (storage) и употреба на приложения за уеб продуктивност за целите на сътрудничеството
  • Употреба на онлайн и мобилни календари за управление и планиране на дейности
  • Сътрудничество чрез взаимодействие в социални мрежи (social networks), блогове (blogs) и уики (wikis)
  • Планиране и водене на онлайн събития (online meetings) и употреба на онлайн учебна среда (learning environment)
  • Разбиране на ключови мобилни технологии и употреба на средства като: електронна поща, приложения и синхронизация (synchronization)