Модул 6 – Презентации

Този модул съдържа основните понятия и умения за компетентна работа с презентационнен софтуер

  •  Работа с презентации и запазването им в различни файлови формати.
    •  Използване на вградени функции, като опцията за помощ (Help) за ефективна работа.
    •  Познаване на различните изгледи на презентация и познания кога да бъдат прилагани; познаване и използване на различните изгледи на слайдовете, за целите на презентирането им с мултимедия или печат.
    •  Добавяне, редактиране и форматиране на текст, изображения, картинки и графики в презентацията; задаване на заглавие на всеки от слайдовете.
  •  Създаване и форматиране на таблици и диаграми, използвайки анимационните и графичните ефекти, така, че информацията да бъде максимално добре онагледена.
  •  Прилагане на анимации и допълнителни настройки на слайдове от презентацията, както и да прави проверка на правописа, преди окончателното им отпечатване.