Модул 4 – Електронни таблици

Този модул съдържа основните понятия и умения, свързани с разбирането на понятието електронни таблици и демонстриране на способност за работа с тях.

Изисквания към изпитвания:

  • Въвеждане на данни в електронна таблица и запазване в различни файлови формати.
  • Използване на вградени функции, като опцията за помощ (Help) за ефективна работа.
  • Създаване на работни листове, селектиране, сортиране, копиране, преместване, изтриване на данни и др.
  • Форматиране и оформяне на електронни таблици, редактиране на редове и колони, действия с работни листове – копиране, преместване, изтриване преименуване.
  • Умения за използване на най-често употребяваните функции и създаване на математически и логически формули. Разпознаване на съобщенията за грешки при изчисления.
  • Числови и текстови формати на данните в клетките.
  • Умения за представяне на данните в диаграми. Форматиране на диаграми и графични обекти.
  • Допълнителни настройки на страниците преди окончателното отпечатване на документа. Проверка на правописа