Модул 3 – Текстообработка

Този модул съдържа основните понятия и умения за работа с текстообработваща програма, създаване на писма и документи.

Изисквания към изпитвания:

  • Работа с текстови документи и запазването им в различни файлови формати.
  • Използване на вградени функции, като опцията за помощ (Help) за ефективна работа.
  • Създаване, форматиране и редактиране на текстови документи, както и подготвянето им за споделяне и разпространение.
  • Прилагане на различни формати към документите с цел тяхното подобряване преди разпространение.
  • Вмъкване на таблици, снимки и обекти в текстови документи.
  • Използване опцията за подготовка на документи като обединени писма (Mail Merge).
  • Умения за допълнителни настройки на страниците от документа и проверка на правописа преди окончателното отпечатване на документа.