Учебна програма

Този документ съдържа подробна информация относно учебната програма за модул 2 –  ECDL / ICDL Мрежови Основи. Учебната програма очертава знанията и уменията, които кандидатът за ECDL / ICDL Мрежови Основи трябва да притежава. Освен това тя предоставя необходимата основа за теоретически и практически базирания тест в този модул.

От тук можете да разгледате учебната програмата за модул 2Мрежови Основи (PDF формат)