Модул 2 – Мрежови oснови

Този модул съдържа основните понятия и умения, свързани с Интернет сърфиране, ефективно търсене на информация, онлайн комуникация и използване на електронна поща.

  • Разбиране на понятието Интернет сърфиране и запознаване с основните мерки за онлайн сигурност.
  • Ефективна работа с уеб браузър и управление на настройки, отметки.
  • Ефективно търсене на информация в Интернет.
  • Разбиране на ключови въпроси свързани с авторското право и защитата на данни.
  • Разбиране на основни концепции свързани с виртуални общества, комуникация и електронна поща.
  • Настройки на електронна поща, изпращане и получаване на електронни съобщения.
  • Организиране и търсене на електронни съобщения, работа с календари.