Модул 1 – Компютърни oснови

Този модул представя основните понятия и умения, свързани с използването на компютри, създаването и управлението на файлове, мрежите и сигурността на данните.
Кандидатите е необходимо да знаят основните понятия свързани с ИКТ като:

  •  Включване и изключване на компютър.
  • Използване на основните елементи на работния екран – икони и прозорци.
  • Регулиране на основните настройки на операционната система и използване на вградените помощни функции.
  • Създаване на документ и отпечатване.
  • Разбиране на основните концепции за управление на файл, както и ефективното организиране на файлове и папки.
  • Разбиране на основните понятия за съхранение на информация и използване на програми за компресиране и разархивиране на големи файлове.
  • Разбиране на основните мрежови концепции и възможности за свързване, както и познания за
  • Разбиране значението на защитата на информация и устройства от зловреден софтуер, и архивиране на данни.
  • Основни изисквания за безопасност и здраве при работа с компютър. Ефективно екологично използване на технологиите –залени ИТ